Train Model HO,N Scale

Related image

                          เป็นความฝันในวัยเด็กของหลายคน ที่ชื่นชอบขบวนรถไฟในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันมีสินค้ามากมายที่จะช่วยทำให้ฝันของเพื่อนๆเป็นจริง โดยการสร้างแบบจำลองเสมือนจริง ของรางรถไฟ

และ พื้นที่ต่างๆ ตามความชอบ นอกจากรายละเอียดต่างๆในตัวขบวนรถไฟจะสมจริงแล้ว ยังสามารถวิ่งและควบคุมได้จากชุดบังคับอีกด้วย

                           Dot35Plus ในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งประเทศญี่ปุ่น มี 2บริษัทใหญ่ ที่ทำโมเดลรถไฟจำลองนั่นคือ TOMIX และ KATO ยิ่งดีส่งมอบ โมเดลรถไฟ และ อุปกรณ์ต่างๆครบวงจร  เพื่อให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อไปทำ Layout ของตัวเองที่บ้านครับ สินค้ามากมายมีให้เลือกสั่งจาก Website และ ตัวสินค้าจะส่งจากญี่ปุ่นถึงไทย ใช้เวลาประมาณ 1เดือน หลังชำระเงินครับ

 

 

Visitors: 18,988,470